+48 507 83 88 83
  +48 507 94 44 13  

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe – nieprzysięgłe

To tłumaczenia, które ze względu na swoją formę i przeznaczenie nie wymagają poświadczenia lub uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe wykonywane są na potrzeby własne lub na użytek firm. Dotyczą korespondencji, CV, listów motywacyjnych, ofert, publikacji naukowych i popularno-naukowych, tekstów technicznych i specjalistycznych.

Zakres usług:

Zgodnie z zasadami naszego biura 1 strona standardowa liczy 1800 znaków ze spacjami. Minimalna jednostka rozliczenia to 1 strona standardowa. 

Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami. 

Zadanie tłumacza polega na wiernym lecz nie dosłownym tłumaczeniu tekstu. Ważniejsze jest oddanie sensu tekstu i zachowanie reguł języka docelowego i jego aspektów kulturowych. Tłumacz ma pewną dowolność w tłumaczeniu jednak nie wolno mu tworzyć nowego tekstu i dodawać treści, które nie występują w oryginale. Tłumaczenia zwykłe często mylnie postrzegane są jako tłumaczenia gorszej jakości. Powszechnie panuje bowiem pogląd, że tylko zaliczony egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego gwarantuje rzetelność i wiarygodność przekładu. Faktem jest, iż posiadanie tytułu tłumacza przysięgłego to prestiż w środowisku branżowym, ale równie ważne są tłumaczenia zwykłe. 

Tłumaczenia techniczne i specjalistyczne to wymagająca odmiana tłumaczeń, gdyż obliguje tłumacza nie tylko do posiadania znakomitych umiejętności językowych, ale również szeroko profilowanej wiedzy oraz kompetencji w zakresie określonych dyscyplin naukowych. Tylko takie połączenie gwarantuje wiarygodność i trafność przekładu. Istota rzeczy nie tkwi zatem w jakości lecz w przeznaczeniu tekstu. Tłumaczenia dokumentów, które należy przedstawić w sądzie, urzędzie lub na policji powierzamy tłumaczom przysięgłym. Tłumaczenia przeznaczone na użytek własny oddajemy w ręce tłumaczy wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. 

Do kategorii tłumaczeń zwykłych nieprzysięgłych zaliczamy tłumaczenia tekstów popularnych, technicznych i specjalistycznych.