+48 507 83 88 83
  +48 507 94 44 13  

Tłumaczenia poświadczone (przysiegłe)

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to dokument poświadczony przez tłumacza zaprzysiężonego w Ministerstwie Sprawiedliwości, insygnowany pieczęcią, opatrzony jego podpisem oraz zarejestrowany w repertorium (rejestr sporządzonych tłumaczeń) prowadzonym przez samego tłumacza. Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty posiadające moc prawną i które tę moc prawną powinny zachować po przekładzie.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów:

DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodowe, dowody osobiste, paszporty, testamenty itp FIRMOWYCH NIP, REGON, KRS, umowy, raporty finansowe   PRAWNYCH I PRAWNICZYCH protokoły, pozwy, orzeczenia, wyroki, pisma procesowe, pełnomocnictwa, upoważnienia, akty notarialne, umowy REJESTRACYJNYCH SAMOCHODÓW umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rejestracji samochodu w Polsce ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW, INDEKSÓW  W przypadku braku tłumacza przysięgłego danego języka pośredniczymy w poświadczaniu tłumaczeń zwykłych przez Ambasadę lub Konsula danego kraju.   Wymiar 1 strony standardowej tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Każda rozpoczęta strona liczona jest jako cała.